Sänkt bolagsskatt

Som du säkert har läst så kommer bolagsskatten att sänkas fr o m nästa år. Det är dags att inför årets tänka på att förbereda för detta. Om det finns utrymme i bolaget så gör en fondering för att lösa upp denna nästa år, då tjänar du ca 5 % på skattelättnaden.