Nya betalningregler

Riksdagen har fattat beslut som skall motverka sena betalningar inom näringslivet. Fr o m 16 mars 2013 skall betalningstiden på en leverantörsfaktura till annan näringsidkare inte vara längre än 30 dagar om parterna inte har avtalat en längre betalningsperiod. Är gäldenären en myndighet eller annat offentligt organ skall det inte finnas möjlighet att avtala om en längre betalningsperiod.

Om en fordran inte betalas i tid skall leverantören ha rätt, att utöver dröjsmålsränta, ta ut en förseningsavgift om 450:- utan att ha vidtagit några speciella indrivningsåtgärder som att tex skicka inkassokrav. Denna rätt gäller enbart om leverantören har rätt att ta ut dröjsmålsränta.