Momsregler vi representation

Avdragsgill representation har varit 90:-/person + moms. Vid blandad representation (mat och alkoholhaltig dryck) är dryck särad från redovisningen men nu är det möjligt att välja ett schablonavdrag om 14 kr för moms. Det innebär att avdragsgill representation är 90:-/person + 14 kr för moms alltså totalt 104:- allt därutöver är ej avdragsgill representation.