Käck konsultcheck ger dig 50% rabatt

Funderar du på att göra en produkt-och tjänsteutveckling, marknadsutveckling eller annan affärsutveckling och använda en extern konsult till detta så kan du söka konsultcheck på Region Halland. Checken får täcka 50% av kostnaden och får uppgå till mest 50.000. Du kan ladda ner blankett på Region Hallands hemsida. Ansökan skall vara inne senast 1 juni 2013.