Inför årskiftet

Så här dags på året är det vanligt att ge en julgåva till personalen. Vad gäller då för att julgåvan skall vara skattefri? Jo det skall vara av mindre värde. Skatteverkets rekommendation är 450:- inkl moms. Gåvan får inte bestå av pengar eller presentkort som kan bytas till pengar. Det skall bokföras på konto 7690 övriga personalkostnader.

Om du har överskott i bolaget och vill sänka  skatten så kan du göra avskrivningar på dina inventarier. Det går bra att direktavskriva förbrukningsinventarier upp till ett halvt basbelopp alltså 21999 kr exkl moms.

Du kan också betala in på din pensionsförsäkring upp till 35% av din bruttolönekostnad om du har ett AB.

Om du har fyllt 65 år under 2012 och kan vänta med löneutbetalning till januari 2013 så är arbetsgivaravgiften lägre (10,21%) efter att du går in i ditt 66:te år. Dessutom är grundavdraget högre.

Tack för att ni har varit med oss under 2012.Ha en riktigt god jul och ett gott framgångsrikt 2013.