Nya betalningregler

Riksdagen har fattat beslut som skall motverka sena betalningar inom näringslivet. Fr o m 16 mars 2013 skall betalningstiden på en leverantörsfaktura till annan näringsidkare inte vara längre än 30 dagar om parterna inte har avtalat en längre betalningsperiod. Är gäldenären en myndighet eller annat offentligt organ skall det inte finnas möjlighet att avtala om en längre betalningsperiod.

Om en fordran inte betalas i tid skall leverantören ha rätt, att utöver dröjsmålsränta, ta ut en förseningsavgift om 450:- utan att ha vidtagit några speciella indrivningsåtgärder som att tex skicka inkassokrav. Denna rätt gäller enbart om leverantören har rätt att ta ut dröjsmålsränta.

Gott nytt framgångsrikt år

Hoppas ni har haft sköna helger och kommit bra igång på det nya året. Det finns en del nyheter bl a så är det nu klart att man inte längre behöver spara sin bokföring i 10 år utan endast 7 år. Det går alltså bra att rensa bort bokföring från 2005 och tidigare. Förhoppningsvis kommer det så småningom ner till 5 år men det återstår att se.

Inför årskiftet

Så här dags på året är det vanligt att ge en julgåva till personalen. Vad gäller då för att julgåvan skall vara skattefri? Jo det skall vara av mindre värde. Skatteverkets rekommendation är 450:- inkl moms. Gåvan får inte bestå av pengar eller presentkort som kan bytas till pengar. Det skall bokföras på konto 7690 övriga personalkostnader.

Om du har överskott i bolaget och vill sänka  skatten så kan du göra avskrivningar på dina inventarier. Det går bra att direktavskriva förbrukningsinventarier upp till ett halvt basbelopp alltså 21999 kr exkl moms.

Du kan också betala in på din pensionsförsäkring upp till 35% av din bruttolönekostnad om du har ett AB.

Om du har fyllt 65 år under 2012 och kan vänta med löneutbetalning till januari 2013 så är arbetsgivaravgiften lägre (10,21%) efter att du går in i ditt 66:te år. Dessutom är grundavdraget högre.

Tack för att ni har varit med oss under 2012.Ha en riktigt god jul och ett gott framgångsrikt 2013.

Momsregler vi representation

Avdragsgill representation har varit 90:-/person + moms. Vid blandad representation (mat och alkoholhaltig dryck) är dryck särad från redovisningen men nu är det möjligt att välja ett schablonavdrag om 14 kr för moms. Det innebär att avdragsgill representation är 90:-/person + 14 kr för moms alltså totalt 104:- allt därutöver är ej avdragsgill representation.

Sänkt bolagsskatt

Som du säkert har läst så kommer bolagsskatten att sänkas fr o m nästa år. Det är dags att inför årets tänka på att förbereda för detta. Om det finns utrymme i bolaget så gör en fondering för att lösa upp denna nästa år, då tjänar du ca 5 % på skattelättnaden.

Välkommen till vår nya hemsida

Vi har nu fått en ny snygg hemsida som vi har fått hjälp med av eminente Fredrik Ottedag på Hollow Industries. Hans expertis kan varmt rekommenderas. Tack Fredrik för hjälpen.

 

Käck konsultcheck ger dig 50% rabatt

Funderar du på att göra en produkt-och tjänsteutveckling, marknadsutveckling eller annan affärsutveckling och använda en extern konsult till detta så kan du söka konsultcheck på Region Halland. Checken får täcka 50% av kostnaden och får uppgå till mest 50.000. Du kan ladda ner blankett på Region Hallands hemsida. Ansökan skall vara inne senast 1 juni 2013.

Lite enklare att hyra ut

Det har kommit ett förslag om att det skall bli enklare att hyra ut sin bostad i andra hand. Det skall bli friare med hyressättningen och dispositionsrätten (besittningsskyddet) för den som hyr ut skall stärkas. Bostadsrättsinnehavare skall inte behöva ha BRF tillåtelse att hyra ut sin bostad. Schablonavdraget för uthyrning av bostad kommer också att höjas till ca 40.000 kr. Detta är ett förslag men har inte klubbats ännu. Det kommer förmodligen att ge en bra snurr på bostadsmarknaden.

Svårare att få uppskov nästa år

Har det varit stressigt att få ihop bokslut och deklaration i år? Kanske skall du ha lite bättre framförhållning till nästa år då det kommer att bli mycket svårare att få uppskov speciellt för juridiska personer. Tänk på detta och försök planera så att du blir klar i god tid.

Fasta telefonkostnader ger fullt avdrag

När det gäller telefonkostnader har Skatteverket varit ganska besvärliga då de har velat att man skall separera tjänstesamtal och privatsamtal. Nu har det kommit en relativt ny tolkning från Skatteverket ang detta. Om man har en fast summa för telefon så kan man dra hela kostnaden på företaget och slipper uppdelningen. Detta gäller både enskilda näringsidkare och AB.