Posts By:

Nya betalningregler

Posted by & filed under Post On Facebook.

Read more on "Nya betalningregler" »

Riksdagen har fattat beslut som skall motverka sena betalningar inom näringslivet. Fr o m 16 mars 2013 skall betalningstiden på en leverantörsfaktura till annan näringsidkare inte vara längre än 30 dagar om parterna inte har avtalat en längre betalningsperiod. Är gäldenären en myndighet eller annat offentligt organ skall det inte finnas möjlighet att avtala om […]

Gott nytt framgångsrikt år

Posted by & filed under Post On Facebook.

Read more on "Gott nytt framgångsrikt år" »

Hoppas ni har haft sköna helger och kommit bra igång på det nya året. Det finns en del nyheter bl a så är det nu klart att man inte längre behöver spara sin bokföring i 10 år utan endast 7 år. Det går alltså bra att rensa bort bokföring från 2005 och tidigare. Förhoppningsvis kommer […]

Inför årskiftet

Posted by & filed under Post On Facebook.

Read more on "Inför årskiftet" »

Så här dags på året är det vanligt att ge en julgåva till personalen. Vad gäller då för att julgåvan skall vara skattefri? Jo det skall vara av mindre värde. Skatteverkets rekommendation är 450:- inkl moms. Gåvan får inte bestå av pengar eller presentkort som kan bytas till pengar. Det skall bokföras på konto 7690 […]

Momsregler vi representation

Posted by & filed under Post On Facebook.

Read more on "Momsregler vi representation" »

Avdragsgill representation har varit 90:-/person + moms. Vid blandad representation (mat och alkoholhaltig dryck) är dryck särad från redovisningen men nu är det möjligt att välja ett schablonavdrag om 14 kr för moms. Det innebär att avdragsgill representation är 90:-/person + 14 kr för moms alltså totalt 104:- allt därutöver är ej avdragsgill representation.

Sänkt bolagsskatt

Posted by & filed under Post On Facebook.

Read more on "Sänkt bolagsskatt" »

Som du säkert har läst så kommer bolagsskatten att sänkas fr o m nästa år. Det är dags att inför årets tänka på att förbereda för detta. Om det finns utrymme i bolaget så gör en fondering för att lösa upp denna nästa år, då tjänar du ca 5 % på skattelättnaden.

Välkommen till vår nya hemsida

Posted by & filed under Post On Facebook.

Read more on "Välkommen till vår nya hemsida" »

Vi har nu fått en ny snygg hemsida som vi har fått hjälp med av eminente Fredrik Ottedag på Hollow Industries. Hans expertis kan varmt rekommenderas. Tack Fredrik för hjälpen.  

Ge en gåva med RUT-avdrag

Posted by & filed under Uncategorized.

Read more on "Ge en gåva med RUT-avdrag" »

Skulle du vilja ge dina gamla föräldrar t ex städ, fönstertvätt, strykning o dyl som gåva så går detta under RUT-avdrag för dig. Enda villkoret är att föräldrarna är mantalsskrivna i Sverige.

Käck konsultcheck ger dig 50% rabatt

Posted by & filed under Post On Facebook.

Read more on "Käck konsultcheck ger dig 50% rabatt" »

Funderar du på att göra en produkt-och tjänsteutveckling, marknadsutveckling eller annan affärsutveckling och använda en extern konsult till detta så kan du söka konsultcheck på Region Halland. Checken får täcka 50% av kostnaden och får uppgå till mest 50.000. Du kan ladda ner blankett på Region Hallands hemsida. Ansökan skall vara inne senast 1 juni […]

Lite enklare att hyra ut

Posted by & filed under Post On Facebook.

Read more on "Lite enklare att hyra ut" »

Det har kommit ett förslag om att det skall bli enklare att hyra ut sin bostad i andra hand. Det skall bli friare med hyressättningen och dispositionsrätten (besittningsskyddet) för den som hyr ut skall stärkas. Bostadsrättsinnehavare skall inte behöva ha BRF tillåtelse att hyra ut sin bostad. Schablonavdraget för uthyrning av bostad kommer också att […]